Středa, 18. března 2015 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 1: ponyhandicap ZLP – Cena společnosti Jana Horse

„

n

Soutěž č. 2: ponyhandicap LP – Cena společnosti Hidalgo shop

„

n

Soutěž č. 3: ponyhandicap SP – Cena společnosti Irel

Středa, 18. března 2015 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 4: skoková soutěž Z – Cena společnosti Hartog

„

n

Soutěž č. 5: skoková soutěž ZL – Cena o šampiona Gelorenu

„

n

Soutěž č. 6: skoková soutěž L* – Cena společnosti Equiservis

Čtvrtek, 19. března 2015 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 7: skoková soutěž se stupňovanou obtížností
do 100 cm – Cena společnosti Equiservis

„

n

Soutěž č. 8: skoková soutěž Z – Cena Czech Equestrian Teamu

Čtvrtek, 19. března 2015 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 9: skoková soutěž se stupňovanou obtížností
do 110 cm – Cena autoškoly Cool

„

n

Soutěž č. 10: skoková soutěž L* – Cena Czech Equestrian Teamu

„

n

Soutěž č. 11: skoková soutěž S* – Cena Czech Equestrian Teamu

Pátek, 20. března 2015 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 12: hobby soutěž jednospřeží – Cena Troubecké
hospodářské a.s.

„

n

Soutěž č. 13: hobby soutěž dvojspřeží – Cena Troubecké hospo-
dářské a.s.

„

n

Soutěž č. 14: soutěž jednospřeží – Cena autoškoly Cool

Pátek, 20. března 2015 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 15: soutěž dvojspřeží – Cena společnosti Wolf Systém

„

n

Soutěž č. 16: soutěž čtyřspřeží – Cena České jezdecké federace

Sobota 21. března 2015 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 17: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior A

„

n

Soutěž č. 18: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior A

„

n

Soutěž č. 19: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie juni-
or B – Cena společnosti Irel

„

n

Soutěž č. 20: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie juni-
or B – Cena společnosti Irel

Program Jezdeckého festivalu 2015

„

n

Soutěž č. 21: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie senior

„

n

Soutěž č. 22: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie senior

„

n

Soutěž č. 23: voltižní soutěž skupin – kategorie junior – Cena
společnosti Irel

„

n

Ukázka paravoltiže

Sobota 21. března 2015 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 24: skoková soutěž L* – Cena společnosti Kosch

„

n

Soutěž č. 25: skoková soutěž S* – Cena společnosti Equi-trek
Praha

„

n

Soutěž č. 26: skoková soutěž ST* – Cena České jezdecké federace

Sobota 21. března 2015 – VEČERNÍ PROGRAM 

– cca od 18.30 hodin

„

n

Soutěž č. 27: Mini-maxi – Cena Havens-krmivo.cz

„

n

Ukázka reiningu

„

n

Ukázka vytrvalosti

„

n

Přehlídka plemenných hřebců

„

n

Paradrezurní volná sestava na hudbu

„

n

Chladnokrevná zápřež

„

n

Zrcadlové skákání mini koní

„

n

Vystoupení Dámy v sedle

„

n

Vystoupení České barokní společnosti

„

n

Vystoupení Anny Reinbergerové

„

n

Voltižní exhibice

Neděle, 22. března 2015 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 28: drezurní soutěž vJ/2009

„

n

Soutěž č. 29: drezurní soutěž SG/2009

„

n

Soutěž č. 30: drezurní soutěž vIM/2009 – kür

„

n

Soutěž č. 34: drezurní soutěž vGP/2009 – kür – Cena České
jezdecké federace

„

n

Ukázka paradrezurní volné sestavy na hudbu

Neděle, 22. března 2015 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 31: skoková soutěž L** – Cena společnosti Kamír

„

n

Soutěž č. 32: skoková soutěž S** – Cena společnosti Allrisk

„

n

Soutěž č. 33: skoková soutěž ST** – Velká cena Czech Equestri-
an Teamu

9

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz