Čtyři kola jsou vyhrazena pro spřežení a čtyři pro skoky, přičemž poslední 

finálové soutěže jsou bodovány dvojnásobně. Jezdci či vozatajové tedy mají 
reálnou šanci na úspěch i v případě, že se jim nepodaří objet všechny započítá-
vané závody. V jedné soutěži Jump and Drive Winter Tour 2015 může bodo-
vat jezdec/vozataj jen s jedním koněm/spřežením. V případě, že má v soutěži 
koní/spřežení více, body získá automaticky za nejlepší umístění.

Parkurová část seriálu je vyhodnocována ve třech kategoriích (túrách): zá-

kladní (Z – 100 cm, ZL – 110 cm), malá (L* – 115 cm, L** – 120 cm), velká (S* 
– 125 cm, S** – 130 cm). Ve třech kategoriích je hodnocena i vozatajská část, 
a to konkrétně v jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Každý jezdec i vozataj 
se může účastnit všech tří kategorií. Získané body v různých kategoriích však 
nelze kombinovat (sčítat). V soutěžích zařazených do seriálu Jump and Drive 
Winter Tour 2015 nesmí startovat koně do 148 centimetrů kohoutkové výšky 
hůlkové – tj. spadající do kategorie pony. Pro takové koně může pořadatel vy-
psat samostatné otevřené soutěže, jejichž výsledky se do seriálu nezapočítávají. 

Do celkového pořadí se započítávají všechny bodované výsledky. V přípa-

dě rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje o celkovém pořadí lepší 
výsledek z posledního kola, které je zároveň kolem finálovým. Celkové pořadí 
jezdců/vozatajů v seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 bude stanoveno 
u všech zúčastněných, oceněni budou vždy tři nejlepší v každé z kategorií. 
Aktuální pořadí najdete na adrese www.jezdeckypohar.cz. 

n

Zimní Jezdecký pohár 2015

Již podruhé v roce 2015 obohatil zimní jezdeckou sezonu seriál závodů, 
pro který se vžil název zimní Jezdecký pohár – Jump and Drive Winter Tour. 
Skládá se celkem ze šesti předkol a velkého finále v rámci Jezdeckého festiva-
lu na výstavišti v Lysé nad Labem.

Úvodní dvě kola zimního Jezdeckého poháru ve skocích
vyhrála Barbora Vojtková s Carusem Medimade.

Inzerce

7

Jezdecký katalog 2015

ERC s. r. o., U Kapličky 14, 530 02 Pardubice-Mnětice
e-mail: muller@pce.cz, telefon: +420 466 670 861, 
mobil: +420 605 287 124, 603 579 583, 775 720 030

Nová kolekce plemenných hřebců pro rok 2015

Inseminační stanice hřebců Pardubice-Mnětice | www.muller-equine.cz

Balcamor

Baloubet du Rouet × Cassiano

 Ryzák, nar. 2012, Holst., KVH 166

Caruso

Caretino × Capitol I

Hnědák, nar. 1996, Holst., KVH 170

Little Joe

Lordanos × Chacco-Blue

Hnědák, nar. 2012, Old., KVH 166

Russel II

Corofi no I × Lincoln

Bělouš, nar. 1995, Holst., KVH 170

Homburg

Hochadel × Londonderry

Vraník, nar. 2009, Hann., KVH 165

El Paso II

Escudo I × Werther

Bělouš, nar. 2003, Hann., KVH 168

Další 

hřebc

v nab

ídce.

Komp

letní k

atalog 

hřebc

ů Vám

 zašle

me

 na po

žádán

í.