www.jezdeckykalendar.cz

2016

• ojedinělý stolní kalendář určený pro širokou jezdeckou veřejnost
• tištěný náklad 10 tisíc kusů!
• kalendária jezdeckých, chovatelských a jiných hipologických akcí
• pro cílové uživatele ZDARMA!
• inzertní plochy 8 x 3 cm, 12 x 3 cm a 29 x 3 cm
• reklama od 4000 Kč bez DPH vč. 40 ks kalendářů ZDARMA!
• nábor inzerce od 1. září 2015
• distribuce od 1. prosince 2015

Jezdecký kalendář vydává Equinet s.r.o.

2016