Napáječky miskové, automaticky ovládané

U t

ěcht

o napáječ

ek se v

oda doplňuje do napáječk

y malým plo

váko

vým v

entilem. Jsou ur

čen

y jak pr

o individuální ustájení, tak pr

menší skupin

y z

vířat, kt

er

é mají c

elodenní přístup k v

odě

. Výhodou je

, ž

zvířata pijí tz

v. z hladin

y, t

edy v

elmi pohodlně

. Zásoba v

ody v misc

e je 2 - 3 litr

y, lz

e ji t

edy snadno udr

žo

vat v čist

ot

ě. P

ro snadnější čišt

ění jsou někt

er

é misk

y na dně v

yba

ven

y zátkou

.

ob

j. č

.

náze

 bez DPHK

č s DPH

materiál

, popis

ro

změr

× 

š × 

v

(mm)

uch

yc

ení

ro

zt

 d

ěr

(mm)

přív

od ø

připo

-

jení

ventil

ovládání

pro

vo

z.

tlak(a

t.)

po

če

zvíř

at

vyhří-vá

ci

rk

u-

lac

e

vhodnost pou

žití

sk

ot

telata

koně

ovce,

 

ko

za

pe

s

4415

S 1090 

600,00726,00

po

zink

, pr

o cist

ern

na past

vinu

265 × 280 × 125

2 ot

vor

y

100

1/2“

mosazn

ý 4406

aut

o-

m

at

ic

 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

3700

SB 104 NT 

920,00

1 113,20

plast, jen pr

o v

odu 

bez nečist

ot, ot

vor pr

čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

plast

ov

ý 3988

aut

o-

m

at

ic

 

plo

vák

1-5

1 - 10

mo

žné

 

3704

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

3664

SB 112 NT 

1 070,001 294,70

plast, i pr

o mírně 

znečišt

ěnou v

odu

ot

vor pr

o čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

 

mosazn

ý 4419

aut

o-

m

at

ic

 

plo

vák

0-5

1 - 10

mo

žné

 

37044024

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

4032

SB 24 

1 140,001 379,40

plast, ot

vor pr

o čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

plast

ov

ý 4034

aut

o-

m

at

ic

 

plo

vák

1-5

1-10

mo

žné

 

40424065

ano

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

3702

DBL

-EC

O 770,00

931,70

plast, jednoduchá konstrukc

e, 

ot

vor pr

o čišt

ění

311 × 250 × 232

4 ot

vor

y

220 × 205

1/2“

mosazn

ý 4406

aut

o-

m

at

ic

 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

3701

DBL 4 

1 020,001 234,20

plast, dv

ojitá st

ěna, 

ot

vor pr

o čišt

ění

320 × 255 × 254

4 ot

vor

y

180 × 190

1/2“

mosazn

ý 4406

aut

o-

m

at

ic

 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

3989

DBL 16 l 

1 330,001 609,30

plast, v

ýkonn

ý plo

vák

ot

vor pr

o čišt

ění

395 × 395 × 335

2 ner

ez

ov

é 

úch

yt

y

450-460

1/2“

mosazn

ý 4401

aut

o-

m

at

ic

 

plo

vák

1-5

1 - 15

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

3900

DBL 22 l 

1 350,001 633,50

plast, v

ýkonn

ý plo

vák

ot

vor pr

o čišt

ění

665 × 450 × 255

4 ot

vor

y

527 × 785

1/2“

 

plast

ov

ý 4118

aut

o-

m

at

ic

 

plo

vák

1-5

1 - 15

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

Ceny jsou uvedeny v Kč k 15.3.2015

prospekt Jezdecké potřeby 1-2015.indd   7

2.3.2015   9:02:05