Napáječky miskové, mechanicky ovládané

Jaz

yko

vé misko

vé napáječk

y jsou ur

čen

y pr

o individuální ustájení nebo pr

o malé skupin

y z

vířat. Nev

ýhodou je

, ž

e z

víř

e musí stla

čit jaz

yk napáječk

y pr

o napušt

ění v

ody

. Někt

erá z

vířata se bojí a nikdy se z 

jaz

yko

vé napáječk

y pít nenaučí. Opr

oti napájecím žlabům, se dík

y malému objemu zb

ytko

vé v

ody

, mnohem snadněji udr

žují v čist

ot

ě. U někt

er

ých t

ypů lz

e jaz

yk zajistit, takž

e se z

víř

e napít nemůž

e, t

o se 

využívá např

. v případě jeho nemoci, kdy potř

ebujeme v

ědět, kolik v

ody z

víř

e v

ypije

.

ob

j. č

.

náze

 bez DPHK

č s DPH

materiál

, popis

ro

změr

× 

š × 

v

(mm)

uch

yc

ení

ro

zt

 d

ěr

(mm)

přív

od ø

připo

-

jení

ventil

ovládání

pro

vo

z.

tlak(a

t.)

po

če

zvíř

at

vyhří-vá

ci

rk

u-

lac

e

vhodnost pou

žití

sk

ot

telata

koně

ovce,

 

ko

za

pe

s

3710

EC

O P

 

380,00459,80

plast, jednoduchá konstrukc

e

295 × 215 × 165

4 ot

vor

y

100 × 100

1/2“

 

mosazn

ý 4003

plast

ov

ý 

jaz

yk

1-5

1

ne

ano

+

-

+ +

-

-

3952

SB1 400,00

484,00

plast, snadné spušt

ění 

ve

ntilu

280 × 218 × 151

4 ot

vor

y

100 × 100

1/2“

 

plast

ov

ý 3171, 

3172

plast

ov

ý 

jaz

yk

1-5 

mo

žno 

0,1-1

1

ne

ano

+

-

+ + +

-

-

3944

SB1 + 

530,00641,30

plast, snadné spušt

ění 

ve

ntilu

280 × 218 × 151

4 ot

vor

y

100 × 100

1/2“

 

plast

ov

ý 3171, 

3172

plast

ov

ý 

jaz

yk

1-5

mo

žno 

0,1-1

1

ne

ano

+

-

+ + +

-

-

3387

EC

O L 

310,00375,10

litina, jednoduchá konstrukc

e

265 × 210 × 160

4 ot

vor

y

76 × 40

1/2“

 

mosazn

ý 4003

ner

ez. 

jaz

yk

1-5

1

ne

ano

+ + +

-

+ +

-

-

3388

UT 400 SDP 

540,00653,40

litina, šir

ok

ý jaz

yk

snadné spušt

ění 

ve

ntilu

270 × 200 × 150

4 ot

vor

y

80 × 40

1/2“

 

plast

ov

ý 3171, 

3173

ner

ez. 

jaz

yk

1-5

mo

žno 

0,1-1

1

mo

žné

 

3703 3705 3706

ano

+ + +

-

+ + +

-

-

4627

LMN 060 

1 220,001 476,20

litina, r

obustní 

pr

ov

edení

290 × 237 × 165

6 ot

vorů

75 × 100

1/2“

 

mosazn

ý 4000

litino

vý 

jaz

yk

1-5

1

mo

žné

 

3703 3705 3707

ano

+ + +

-

+ + +

-

-

4048

P 20 

750,00907,50

plast, jemné o

vládání

305 × 226 × 160

4 ot

vor

y

100 × 100

1/2“

 

mosazn

ý 4001

mosazn

ý 

trubko

vý 

ve

ntil

1-5

1

ne

ano

+

+

+ + +

-

-

3964

SB 12 K 

610,00738,10

plast, minimální síla pr

o stlač

ení jaz

yku

180 × 148 × 185

2 ot

vor

y

95

1/2“

 

plast

ov

ý 9441

plast

ov

ý 

jaz

yk

1-5 

mo

žno 

0,1-1

1

ne

ne

-

+

-

+ + +

+

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

prospekt Jezdecké potřeby 1-2015.indd   6

2.3.2015   9:02:02