41

Inzerce

Provoz kladrubské školy byl již od počátku úzce spjat s hřeb-

čínem a tato těsná spolupráce byla vždy oboustranně prospěšná. 
Předností přípravy žáků v kladrubské škole je všestrannost – žáci 
se připravují na budoucí povolání v tématech chovatelských, 
výcvikových i sportovních. V tomto ohledu je působnost školy 
ojedinělá, žádné jiné obdobné vzdělávací zařízení v ČR takové 
možnosti nemá. 

Ve třech ročnících studuje až 140 žáků oboru Chovatel koní 

a jezdec, od září 2010 platí nový název oboru Jezdec a chovatel 
koní (toto označení je společné pro některé partnerské školy). 
Komplexní vzdělávací zařízení zahrnuje budovu školy spojenou 
s Domovem mládeže, jídelnou, tělocvičnou a hřištěm. Škola má 
vlastní jezdeckou halu.

Veškeré teoretická výuka probíhá v šesti učebnách, včetně 

počítačové a multimediální třídy. Vedle všeobecných předmětů 
se vyučují i odborné předměty: základy chovu hospodářských 

Střední škola chovu koní a jezdectví

Kladruby nad Labem 105, 533 14 Kladruby nad Labem
Telefon: 466 933 829, 466 933 830
Web: www.skola-kladrubynl.cz
E-mail: info@skola-kladrubynl.cz

Střední škola chovu koní 

a jezdectví Kladruby nad Labem

Škola pro chovatele koní a jezdce byla založena v roce 1952 
v Kladrubech nad Labem. Za dobu existence prošla několika 
změnami, ale vždy vychovávala ošetřovatele, jezdce, vozataje, 
koňaře. Od školního roku 2008-2009 nese škola název Střední 
škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. 

zvířat, výživa a krmení, chov koní, technická zařízení, teorie 
jízdy, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce. 

Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích: přede-

vším Národní hřebčín Kladruby nad Labem (na koních hřebčína 
ve vlastní jezdecké hale), Šlechtitelský chov koní Kubišta Mě-
ník, Equinní reprodukční centrum Mnětice, stáj Vasury Kolesa 
a klusácká stáj pana Dobruského. Škola spolupracuje i s dalšími 
organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí. 

Za 61 let trvání kladrubské školy prošlo její branou přes 

2300 absolventů, z nichž mnozí se stali pojmem v chovu koní, 
na kolbištích jezdeckých disciplín, ve vozatajských soutěžích, na 
dostihových drahách i ve westernovém ježdění. Zájem o naše 
absolventy z řad nejen domácích, ale i zahraničních chovatelů 
a trenérů trvá. 

n

Náskok 

ve výživě

Značka Fitmin představuje komplexní řešení výživy psů, 
koček a koní. Jednotlivé výrobky jsou vyvíjeny výživářskými 
specialisty na základě nejnovějších trendů a stálých 
konzultací s předními chovateli a odborníky na výživu. 
Receptury kompletních krmiv, výživových doplňků  
a pochoutek jsou pak sestavovány s maximálním  
ohledem na vyváženost, podporu zdraví  
a dobré kondice zvířat.