Exkurze do světa jezdeckých disciplín ČJF:

REINING

Reining vychází z pracovního využití plemen koní určených k honáctví. Dnes je čisto-
krevnou sportovní disciplínou, jedinou z westernového odvětví, zahrnutou pod křídla 
mezinárodní jezdecké federace – FEI. 

Reiningové závody pod hlavičkou 

FEI nesou zkratku CRI. Konají se také 
kontinentální mistrovství a tato disciplína 
je zařazena i na program Světových jez-
deckých her. Dvojice při závodu předvádí 
westernovou úlohu, takzvaný pattern. Po-

dobně jako v drezuře jsou zde předepsané 
cviky, které musí jezdec zvládnout, jako 
jsou např. malé pomalé kruhy, velké rych-
lé kruhy, couvání, spiny nebo sliding stop.  

Úlohy se jezdí v kryté hale. Všechny 

cviky pozorně sleduje sbor rozhodčích, kte-
rý je pak hodnotí body na stupnici od 0 do 
nekonečna, kde 70 bodů znamená průměr-
né hodnocení.  Jednotlivé manévry jsou 
pak hodnoceny od -1 ½ do + 1 ½ s hod-
nocením 0 za manévr, který je korektní, 
ale bez žádného stupně náročnosti. Plusové 
body jsou rohočími udělovány například za 
hluboký, dlouhý a rovný sliding stop, vy-
vážení, pravidelné a rychlé spiny, naopak 
body se odečítají, pokud některý ze cviků je 
proveden méně korektně, neochotně, musí 

být při něm použito viditelnějších pomů-
cek, nebo i za to, když kůň během cviku 
příliš otevírá hubu, při sliding stopu drží 
hlavu vysoko, event. když zastaví nepravi-
delně. Při nedodržení pořadí cviků v úloze 
je dvojice diskvalifikována.

Disciplína je náročná na přesnost 

a účastní se jí výhradně plemena pro wes-
tern chovaná jako quater horse, paint hor-
se nebo appaloosa. Jezdci nosí pro reining 
typický oděv. Jeho součástí je např. košile 
s dlouhým rukávem a límečkem, kovboj-
ské boty a westernový klobouk. 

n

Velmi efektní cvik v reiningu je sliding stop,
kdy kůň zadními nohami při skluzu rozvíří
pískový povrch, zatímco přední nohy před
zastavením udržují dopředný pohyb klusem.
Písek pro reiningové závody vyžaduje
zcela jinou konzistenci oproti ostatním
disciplínám.

Spiny jsou sérií otáček o 360 stupňů, přičemž
síla pohybu otáčení vychází od vnější zadní nohy
a předních nohou, zatímco vnitřní zadní noha by
měla zůstat nehybná.

Nedílnou součástí reiningové úlohy jsou
kruhy, na kterých kůň cválá různou rychlostí
a mění velikost jejich obvodu.

36

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz