Disciplínou, která vyžaduje vynikající kondici koně i jezdce je vytrvalost. Jezdci absolvují 
předem vytyčenou trať vedoucí terénem, přičemž nejobtížnější soutěžní trasa měří 160 
kilometrů.

Exkurze do světa jezdeckých disciplín ČJF:

VYTRVALOST

Jezdec tedy musí mít schopnost správ-

ně odhadnout tempo, reagovat na změny 
počasí, terénu a aktuální fyzický stav svého 
koně. Trať by měla být postavena s ohle-

dem na danou úroveň, měla by zahrnovat 
změny terénu, různé převýšení či změny 
směru. Plánek trati je obsažen vždy v roz-
pisu závodů. 

Závod se může jet v jeden den, nebo je 

rozdělen do dvou soutěžních dnů. U nej-
delší 160 kilometrové trati bývají jedno-
denní jen skutečně vrcholné akce, jako je 
např. mistrovství Evropy nebo mistrovství 
světa. Jízda, někdy nazývaná jako distanč-
ní dostih, je rozdělena do etap, a během 
celého závodu absolvuje kůň několik přís-
ných veterinárních kontrol, během nichž 
veterinář určí, zda je kůň způsobilý pokra-
čovat v soutěži. Na zdraví koně jsou klade-
ny maximální nároky a především jezdec 
je ten, který svého koně musí skvěle znát 
a společně s týmovým veterinářem a s po-
mocí ošetřovatelů dovést koně v pořádku 
do cíle. 

n

Tereza Kopecká a její čtyřnohý partner Tuzemec 13 jsou úřadujícími mistry
České republiky v seniorské kategorii.

Vrcholem sezony 2014 byly Světové jezdecké hry v Normandii. Na trať vedoucí
částečně po plážích Atlantiku vyrazila i Silvie Lorenzová a Razzia Du Barthas

Mistrovství České republiky 2014
se odehrálo v malebné krajině
v okolí jihočeského Borotína.

Foto

Michaela

Litovová

35

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz