Exkurze do světa jezdeckých disciplín ČJF:

VOLTIŽ

Podobně jako u všestrannosti jsou i soutěže spřežení strukturované jako dokonalá 
prověrka schopností kočárových koní. Drezurní část klade důraz na eleganci a soulad, 
terénní překážková jízda zvaná maraton vyžaduje fyzickou kondici, vytrvalost a ovladatel-
nost, a při parkurové jízdě mezi kužely musí prokázat koně pozornost a obratnost. 

I voltiž má své sestavy, a to povinné, 

technické a volné. Při povinné sestavě musí 
závodník předvést všechny cviky dané 
pravidly, pak následuje volná jízda, kdy 
si voltižér v rámci pravidel sestavuje cviky 
sám například ve spolupráci s trenérem. 
Provedení cviků hodnotí sbor rozhodčích 
přídělem bodů, po jejichž zprůměrování 
vznikne výsledná známka, která určuje 
celkové pořadí. Nejvyšší počet bodů získá 
soutěžící za cviky, při jejichž perfektním 
provedení se dotýká, nebo drží koně na co 
nejmenším počtu míst. 

Voltižní soutěže probíhají zpravidla 

v hale, která závodníkům zajišťuje nejen 
nezávislost na počasí, ale také je chrání 
před vnějšími rušivými vlivy. I drobné lek-
nutí, či nepozornost koně totiž může velmi 
negativně ovlivnit výkon. Vedle voltiže se 
v hale odehrávají ještě reiningové závody.

Z pohledu reprezentace českého jez-

dectví se jedná o nejúspěšnější disciplínu. 
Historicky největšího úspěchu dosáhl Petr 
Eim, který v roce 2008 vybojoval zlato na 
mistrovství světa. V současnosti nejlepší 
český voltižér Lukáš Klouda pravidelně 

boduje ve Světovém poháru a ve finále to-
hoto elitního seriálu se opakovaně umístil 
těsně pod stupněm vítězů. 

n

Mezi nejlepší ženy ve voltiži patří Jana
Bartoňková, která je několikanásobnou mistryní
České republiky a startovala též na Světových
jezdeckých hrách.

Jednou z hvězd české
jezdecké reprezentace je
dlouhodobě nejúspěšnější
voltižér Lukáš Klouda.

34

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz