Nejobtížnějším jezdeckým odvětvím je všestrannost. Kůň, který závodí v této náročné, 
avšak velmi poutavé disciplíně, musí být skutečně všestranný sportovec, který v rámci 
jednoho závodu předvádí drezuru, zdolává náročnou terénní zkoušku cross-country 
a absolvuje parkur. 

Exkurze do světa jezdeckých disciplín ČJF:

VŠESTRANNOST

Všestrannost se rozvinula ze zkoušek 

vytrvalosti, rychlosti a poslušnosti vojen-
ských koní. Odtud pochází i původní ná-
zev – military. Soutěže vyžadují od jezdce 
zkušenost v různých oblastech jezdectví 
a maximální odhad schopností konkrét-
ního koňského svěřence. 

I tato disciplína má mnoho úrovní 

obtížnosti, počínaje soutěžemi pro mladé 
koně, nebo pro děti, juniory a mladé jezd-
ce. Na mezinárodní úrovni jsou označo-
vané jako CCI nebo CIC (podle skladby 
úseků konkrétního závodu) a podobně 
jako skákání se rozlišují ještě označením 

hvězdičkami od 1* do 4*. Pro účast v sou-
těži všestrannosti je vyžadováno splnění 
minimálních kvalifikačních požadavků, 
které jsou s rostoucím počtem hvězd 
přísnější. Není divu, na bezpečnost koní 
a jezdců se klade maximální důraz, proto-
že se jedná skutečně o náročnou, a v pří-
padě nedostatků na straně jezdce nebo 
koně také nebezpečnou disciplínu. 

Drezura je předváděna ve speciálně 

sestavených úlohách. Terénní zkouška se 
jede na přírodních i umělých překážkách, 
a je opravdovým testem fyzické zdatnosti 
jezdce i koně, odvahy a důvěry. Jezdecký 
„víceboj“ uzavírá parkur, který naopak 
díky shoditelným prvkům překážek pro-
věřuje opatrnost a pozornost koně. 

Tradiční harmonogram závodů ve 

všestrannosti je rozvržen do tří dnů od 
pátku do neděle, ale čím dál častěji orga-
nizátoři připravují dvoudenní i jednoden-
ní akce, kdy hned po drezuře navazuje 
parkur a terénní zkouška je vrcholem ce-
lého klání. 

n

Barbora Kamírová vybojovala s Christem 1
v Borové zlatou medaili na MČR mladých
jezdců 2014.

Úřadujícím seniorským mistrem České republiky je Robert Pokorný. Zvítězil v Humpolci s koněm
Rodeo Au Heup.

Divácky nejatraktivnější částí soutěží ve všestrannosti je kros, neboli terénní jízda, která se obvykle
jezdí v sobotu – tj. uprostřed třídenního sportovního klání. Foto Šárka Bělohlavová

31

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz