Základem ježdění prakticky pro všechny disciplíny je drezura. Na závodní úrovni vyžaduje 
naprostý soulad jezdce a koně. Při drezurních soutěžích předvádí dvojice předepsané 
cviky a figury v kroku, klusu a cvalu. Musí přitom působit tak, že sestavu cviků – drezurní 
úlohu – předvádí s lehkostí a elegancí. 

Exkurze do světa jezdeckých disciplín ČJF:

DREZURA

Vše se odehrává ve vytyčeném obdél-

níku o rozměrech 20 x 40 metrů (pro sou-
těže nižší úrovně) nebo 20 x 60 metrů (pro 
vyšší obtížnost). Obdélník je ohraničen 
nízkým plůtkem a na jeho stěnách jsou po-
mocí písmen vyznačeny body, v nichž se 
jednotlivé figury provádějí.  Tréninkem by 
měl být kůň dokonale připraven do kon-
krétní úrovně úloh a v nejobtížnějších sou-
těžích by divák měl sotva rozeznat nepatr-
né pomůcky, kterými jezdec koně ovládá. 

Pravidla jezdeckého sportu v České 

republice rozlišují přes čtyřicet drezur-
ních úloh, které jsou sestaveny s ohledem 
na věk i zkušenosti koně a jezdce. Při 

Jednou ze stálic české drezurní scény je Adéla
Nemannová. Na snímku je zachycená s koněm
Edie 1 během jednoho z kol Českého drezurního
poháru 2014.

Na českých drezurních obdélnících vídáme
Romana Bravence, který sbíral mnoho let
zkušenosti v zahraničí. V soutěžích často sedlá
hřebce jménem Dr. Shiwago.

náročnějších soutěžích koně pod svými 
jezdci předvádí např. piruety, překroky, 
přeskoky, piafu, pasáž a další cviky. Dbá 
se při nich na přesnost a souhru jezdce 
s koněm. Nejtěžší úlohou, kterou je mož-
né na závodech vidět, je Grand Prix, kte-
rá stejně jako některé další úlohy může 
být předváděná na hudbu a povyšuje tak 
sportovní výkon na umělecký zážitek.

Výkony jsou posuzovány sborem roz-

hodčích, který pečlivě sleduje každý krok 
koně a hodnotí jednotlivé cviky známkami 
od 1 do 10. Čím vyšší je známka, tím lepší 
je hodnocení. Následně se známky přepo-
čítávají do procentuálního vyjádření. 

n

29

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz

Několikanásobným

mistrem České republiky

je Fabrizio Sigismondi.