Parkurové skákání patří dnes mezi nejrozšířenější a neoblíbenější jezdecké disciplíny 
u nás i ve světě. Kůň a jezdec při nich musí ve vymezeném prostoru – tzv. kolbišti – pře-
skočit ve stanoveném čase určené překážky s co nejmenším počtem chyb. 

Mistrovskou kategorii žen na MČR 2014 ovládla
Natálie Roučková s Cohibou. Titul mistryně ČR
mezi ženami získala už potřetí.

Přestože je věkem Anna Kellnerová ještě juniorka, na mistrovství ČR 2014 startovala v kategorii
mladých jezdců a nenašla mezi nimi přemožitele. S valachem Bacara de la Ferme Blanche vybojovala
zlatou medaili.

27

Jezdecký katalog 2015

Za chyby je soutěžící penalizován. 

Například za poboření, vynechání pře-
kážky, šlápnutí do vodního příkopu nebo 
neposlušnost koně. 

Druhy, výška a počet překážek, které 

jsou vyrobené z přenosných prvků a mají 
shoditelné části, závisí na stupni obtížnosti 
parkuru. Boj o centimetry i vteřiny je nelí-
tostný, ale objektivní a možná i právě proto 
se parkur těší takové popularitě. Na národ-

Exkurze do světa jezdeckých disciplín ČJF:

SKOKY

ní úrovni je vrcholem celoročního závo-
dění mistrovství České republiky, které se 
v závislosti na věkové kategorii soutěžících 
skáče na překážkách až do 150 centimetrů.  
Z mezinárodního pohledu jsou největším 
svátkem olympijské hry a také Světové 
jezdecké hry, které se střídají s olympiádou 
v polovině čtyřletého cyklu. Známe však 
mnoho dalších úrovní mezinárodních zá-
vodů, které dle pravidel mezinárodní fe-

derace nesou zkratku CSI. Jejich obtížnost 
je rozlišena pomocí počtu hvězd a existují 
i speciální závody CSI určené pro děti, juni-
ory, mladé jezdce nebo mladé koně.

Přestože na první pohled běžného di-

váka mohou parkury vypadat stejně nebo 
podobně, jde zpravidla o jedinečnou trať 
postavenou stavitelem parkurů na míru 
daným závodům, kolbišti i úrovni soutěží-
cích. Skoková pravidla znají širokou škálu 
typů soutěží a různé způsoby hodnocení: 
klasické soutěže, soutěže na rychlost, sou-
těže síly a zručnosti nebo například skok 
mohutnosti. Nejčastěji se vypisují soutěže 
klasické, buď s rozeskakováním pro dvo-
jice se shodným počtem trestných bodů 
na prvním místě po základním kole, nebo 
bez rozeskakování, kdy o pořadí rozho-
duje počet bodů a dosažený čas. Hlavní 
soutěže označené jako Velké ceny se čas-
to jezdí jako parkur s finále pro 10 nejlep-
ších účastníků, nebo pro všechny, kteří 
dokončili bez penalizace. 

n

www.cjf.cz

Z titulu seniorského mistra republiky 2014 se
poprvé ve svém životě radoval Jiří Hruška v sedle
hřebce Aristo Z.

Hvězdná fantazie

· Největší specializovaný obchod v ČR.
· Více jak 20 tisíc druhů zboží.
· Nadstandardní servis v oblasti anglického ježdění, 
  drezury, skoků a všestrannosti.
· Denně aktualizovaný internetový obchod.
· Profesionální služby: pasování sedla přímo ve stáji, 
  praní, vyšívání, sedlářský servis.
· Vlastní značka jezdeckého vybavení Cassini.
· Jako jediní v ČR patříme do celoevropského sdružení 
  dobrých obchodů jezdeckých potřeb Euroriding.
· Samostatný outlet s cenami sníženými až o 80%.

EQUISERVIS

Centrum jezdeckého vybavení

EQUISERVIS spol. s r. o.,

Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy

Tel: +420 602 378 801

Email: info@equiservis.cz

EQUISERVIS.cz

Servis pro Vás a Vašeho koně již 22 let

EQUITANA_inzerce.indd   1

27. 2. 2015   9:33:51