Český skokový  

pohár 2015  

nově s dvanácti koly

Akce zapsané v tomto prestižním se-

riálu jsou pořádány jako vícedenní a ode-
hrávají se v areálech napříč celou Českou 
republikou. Nejtěžší soutěží mítinku je 
vždy Velká cena s překážkami dosahující-
mi 145 centimetrů, v některých kolech až 
150 centimetrů. Vrcholem celé série je pak 
finále pro čtyři nejlepší dvojice, které po 
vzoru Světových jezdeckých her přináší di-
vácky velice atraktivní model se střídáním 
koní. Jezdci účastnící se finále tedy absolvu-
jí zkrácený parkur do 140 centimetrů nejen 
se svými čtyřnohými partnery, které dobře 
znají, ale také s koňmi svých soupeřů. Na 
seznámení s nimi mají pár minut na opra-
covišti, takže je jisté, že finále zvládnou bez 
chyb jen ti nejlepší z nejlepších.

Asociace Český skokový pohár však 

myslí i na juniory. V rámci jednotlivých 
závodů se odehrává túra nazvaná Czech 
Junior Cup, v níž bodují jezdci do 18 let. 
Sérii uzavírá finále, které je rozděleno na 
dvě samostatné soutěže, a to pro mladší 
juniory kategorie A (do 15 let) a starší juni-
ory kategorie B (15 – 18 let). 

Český skokový pohár je seriál parkurových závodů, který byl založen v roce 2001. Jezdci 
v něm sbírají body podle přesně stanoveného klíče během dvanácti kvalifikačních kol. 
V předešlých letech přitom bylo o jedno kolo méně. Od letošního roku totiž přibyl nový 
člen Asociace ČSP pořádající pohárové závody.

Termínová listina ČSP 2015

16. – 19. 4. 2015

Velká cena Martinic

1. – 3. 5. 2015

Velká cena Brna

15. – 17. 5. 2015

Velká cena Ostravy

22. – 24. 5. 2015

Velká cena Kolína 
(Němčice)

5. – 7. 6. 2015

Velká cena Litomyšle

19. – 21. 6. 2015

Velká cena Frenštátu pod 
Radhoštěm

24. – 26. 7. 2015

Velká cena Opavy

31. 7. – 2. 8. 2015

Velká cena Zduchovic

12. – 15. 8. 2015

Velká cena Ptýrova

28. – 30. 8. 2015

Velká cena Plzně

11. – 13. 9. 2015

Velká cena Hořovic

24. – 27. 9. 2015

Velká cena Olomouce  
+ FINÁLE

Mezi finalisty ČSP nechyběl ani člen českého
reprezentačního týmu Aleš Opatrný, který
nakonec skončil třetí.

Zkrátka nepřijdou ani ti jezdci, kteří 

výkonnostně nemohou konkurovat spor-
tovcům na nejobtížnějších parkurech. Pro 
ně je připravena Amateur Tour. Podmín-
kou účasti je věk nad 18 let a jezdec se na-
víc v posledních dvou letech nesmí účast-
nit soutěží s překážkami 130 centimetrů 
a vyššími. Také tato túra vrcholí finálo-
vou soutěží. Pro více informací navštivte 
www.ceskyskokovypohar.cz. 

n

Vítězka finále Czech Junior Cup 2014
Nina Kaločová v sedle klisny Ebony.

Debutantem ve finále ČSP 2014 byl Marek Klus.
O to větší byla jeho radost, když porazil všechny
tři soupeře.

17

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz