Termínová listina mezinárodních závodů v ČR v roce 2015 

16. – 19. 4. 2015

Kladruby n. L.

spřežení CAI3* 1,2,4 

8. – 9. 5. 2015

Cehnice 

vytrvalost CEI1*, CEIJY1*

14. – 17. 5. 2015

Němčice

spřežení CAI3* 1,2,4, CAI YH

4. – 7. 6. 2015

Frenštát p. R.

voltiž CVI1*2*,3*, CVIChJ1*,2*

5. – 7. 6. 2015

Brno Panská lícha

všestrannost CCI1*

11. – 14. 6. 2015

Olomouc

skoky CSI3*-W, CSIJY-A, CSIYH

19. – 21. 6. 2015

Brno Panská lícha

drezura CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP

9. – 12. 7. 2015

Nebanice

spřežení CAI3* 1,2,4 W, CAIP4

31. 7. – 1. 8. 2015

Zábřeh 

vytrvalost CEI1*2*, CEIJY1* 2*

21. – 22. 8. 2015

Kolesa

vytrvalost CEI1*, CEIJY1*

12. – 15. 11. 2015

Pardubice

skoky CSI1*, CSI2*-W, CSIchJY, CSIYH

Zkratky pro 

označení 

jezdeckých 

závodů

Vyznáte se ve zkratkách meziná-

rodních závodů? Zkratky, které FEI 
používá k jednoduché a jednoznač-
né definici, o jaké závody se jedná, 
vycházejí z francouzštiny. Písmeno 
C značí obecně „závody“, písmeno 
I znamená, že jsou mezinárodní, tedy 
zapsané v oficiálním kalendáři FEI. 
Úroveň obtížnosti se rozlišuje počtem 
hvězd, čím více hvězd má závod 
v názvu, tím vyšší obtížnost jezdce 
čeká. Trochu konkrétněji...

„

n

CSI 1* až 5* 

– mezinárodní skokové

závody

„

n

CDI 1* až 5*

- mezinárodní drezurní

závody

„

n

CCI 1*až 4*

– mezinárodní závody

ve všestrannosti

„

n

CIC 1* až 4*

– mezinárodní závody

ve všestrannosti se zkrácenou
terénní zkouškou

„

n

CAI 1*až 3*

– mezinárodní závody

spřežení, 1, 2, 4 značí typy zápřahů

„

n

CEI 1*až 3*

– mezinárodní závody

ve vytrvalosti

„

n

CVI 1* až 3*

– mezinárodní závody

ve voltiži

„

n

CRI 1* až 3*

– mezinárodní závody

v reiningu

„

n

CPEDI 1* až 3*

– mezinárodní

závody v paradrezuře

„

n

P

– písmeno P ve zkratce závodů

značí soutěže pro pony

„

n

Ch

– písmeno Ch ve zkratce závodů

značí soutěže pro děti

„

n

J

– písmeno J ve zkratce závodů

značí soutěže pro juniory

„

n

– písmeno Y ve zkratce závodů

značí soutěže pro mladé jezdce

„

n

YH

– písmena YH ve zkratce závodů

značí soutěže pro mladé koně

„

n

W

– písmeno W ve zkratce značí zá-

vody zapsané ve Světovém poháru

„

n

CH-EU

– mistrovství Evropy

„

n

CH-M

– mistrovství světa

Foto Ivan Krejza

15

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz