Národní hřebčín Kladruby nad La-

bem pořádá v dubnu závody CAI3*, tedy 
nejvyšší možnou úroveň soutěží spřeže-
ní. Ty každoročně otevírají celou řadu 
mezinárodních závodů konaných v Čes-
ké republice. Stejný statut má i květno-
vé CAI3* v Němčicích, kde v roce 2015 
proběhne po loňské velmi úspěšné pre-
miéře druhý ročník. Úplnou novinkou 
při kočárových závodech budou soutěže 
pro mladé koně, které se objeví právě na 
programu v Němčicích. Spřežení zamíří 
opět i do Nebanic u Chebu. Nebanický 
pořadatel drží v České republice nejdelší 

Česká republika v roce 2015 hostí 

jedenáct mezinárodní závodů

tradici kočárových soutěží pod hlavičkou 
FEI, a také se může pyšnit tím, že soutěž 
čtyřspřeží se započítává do seriálu Světo-
vého poháru.

Premiéru v podobě 80 kilometrů 

dlouhého distančního závodu CEI zažijí 
jihočeské Cehnice. Dvě délky tras, 90 km 
a 120 km mohou vytrvalci okusit na pře-
lomu července a srpna v Zábřehu a na 
100 km trati zabojují jezdci v Kolesách. 
Hned sedm kategorií voltižních jezdců 
změří síly na CVI ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm, kde se úspěšně obnovila tradice 
mezinárodních závodů ve voltiži. Všestran-

Seznam mezinárodních klání konaných na území České republiky se oproti roku 2014 
rozrostl, takže budeme moci zavítat na celkem jedenáct závodů pod hlavičkou Mezinárodní 
jezdecké federace – FEI.

nostní soutěž úrovně 1* se pojede v Brně 
na Panské líše. Stejný pořadatel navíc už 
mnoho let organizuje drezurní Světový po-
hár, obohacený o CDI pro juniory a pony. 

Světový pohár přiláká zahraniční 

i české parkurové jezdce také do Olo-
mouce, kde se v rámci CSI uskuteční 
túra započítávaná právě do této vrcholné 
série. Olomoucké závody CSI3*-W jsou 
navíc uznané FEI jako kvalifikace na 
olympijské hry 2016. Pořadatel myslel 
i na další závodníky a pořádá také túru 
pro mladé koně CSIYH a CSI kategorie 
A pro juniory a mladé jezdce.

Mezinárodní kalendář uzavírá další 

skokový mítink, a to CSI Pardubice, kte-
rý je taktéž zapsaný do seriálu Světového 
poháru. 

n

14

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz