Termínová listina MČR v roce 2015

3. – 5. 7. 2015

Frenštát p. R.

voltiž

10. – 12. 7. 2015

Ptýrov

skoky (senioři, mladí jezdci, družstva)

16. – 19. 7. 2015

Martinice

skoky (junioři, děti, družstva)

24. – 26. 7. 2015

Ptýrov

drezura (senioři, mladí jezdci, junioři, děti, družstva)

31. 7. – 2. 8. 2015

Pardubice

všestrannost (družstva)

31. 7. – 1. 8. 2015

Zábřeh

vytrvalost (senioři)

22. – 23. 8. 2015

Kolesa

vytrvalost (mladí jezdci, junioři)

28. – 30. 8. 2015

Zduchovice

skoky (pony), drezura (pony)

4. – 6. 9. 2015

Brno Panská lícha

všestrannost (děti, junioři) 

12. – 13. 9. 2015

Krakovany

reining

18. – 20. 9. 2015

Bolehošť Lipiny

spřežení (1, 2, 4, P2)

18. – 20. 9. 2015

Borová

všestrannost (senioři, mladí jezdci, pony)

3. – 4. 10. 2015

Hradištko

paradrezura

3. – 4. 10. 2015

Brno VFU

paravoltiž

Klání o cenné kovy se účastní všech-

ny věkové kategorie jezdců – od nejzku-
šenějších seniorů přes mladé jezdce a ju-
niory, až po nejmladší sportovce, tedy 
děti, které kromě soutěží s velkými koň-
mi mají své mistrovství i na pony. Tituly 
se rozdávají v individuálních závodech 
a v několika disciplínách jsou vypsány 
také soutěže družstev.

Čtrnáct mistrovství  

České republiky 

pod hlavičkou ČJF

Dlouhou řadu mistrovství otvírají ve 

Frenštátu pod Radhoštěm, kde si v červnu 
rozdělí medaile nejlepší voltižéři. O týden 
později přiláká fanoušky parkurového 
skákání areál v Ptýrově. Do boje o tituly 
se tam pustí senioři a mladí jezdci. Stejný 
areál otevře brány těm nejlepším jezdcům 
ještě jednou, pořádá totiž na konci čer-
vence také mistrovství České republiky 

v drezuře. Díky tradičnímu střídání dvou 
pořadatelů skokových mistrovství se dět-
ská a juniorská kategorie potká letos na 
martinickém kolbišti. 

Všestrannost zaměstná hned tři po-

řadatele. Pardubické dostihové závodiště 
okusí účastníci mistrovství družstev. Do 
Brna zavítají děti a junioři a v jihočeské 
Borové se utkají mladí jezdci, jezdci na 
pony a nejzkušenější senioři. 

Dva mistrovské závody proběhnou ve 

vytrvalosti, v Zábřehu změří při příležitos-
ti mezinárodních závodů své síly senioři. 
Juniory a mladé jezdci přivítá pořadatel 
v Kolesách. Atraktivní spřežení se po ně-
kolika letech vrací do Bolehošti, kde bude-
me svědky soutěže jednospřeží, dvojspře-
ží, čtyřspřeží a dvojspřeží pony. Medaile si 
pověsí na krk i jezdci reiningu. Stane se tak 
v Krakovanech, kam se po pauze v loňské 
sezoně vrací tato vrcholná událost. S pa-
radrezurními sportovci se již tradičně 
podíváme do Hradištka a paravoltižéři se 
sejdou v Brně. 

n

Mistrovství České republiky je pro každého sportovce jedním z vrcholů sezony a nejinak 
tomu je u jezdců. Česká jezdecká federace vypsala v roce 2015 celkem 14 závodů MČR 
v kompletní sedmičce jezdeckých disciplín, které zastřešuje.

13

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz