Středa, 19. března 2014 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 1: ponyhandicap ZLP – Cena nakladatelství
FOTOGREGOR

„

n

Soutěž č. 2: ponyhandicap LP – Cena Hidalgo Shop

„

n

Soutěž č. 3: ponyhandicap SP – Cena společnosti IREL

Středa, 19. března 2014 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 4: skoková soutěž Z – Cena společnosti Hartog

„

n

Soutěž č. 5: skoková soutěž ZL – Cena ZOOPRODUKTU Týniště
nad Orlicí

„

n

Soutěž č. 6: skoková soutěž L* – Kolowrat Tour

„

n

Soutěž č. 7: skoková soutěž L* – Cena společnosti Jezdecké
potřeby JanaHorse Karlovy Vary

Čtvrtek, 20. března 2014 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 8: drezurní soutěž DJ/2009 – Cena společnosti  
Hartog

„

n

Soutěž č. 9: drezurní soutěž JU/2009 – Cena společnosti
FARNAM

„

n

Soutěž č. 10: drezurní soutěž vJ/2009 – Drezurní cena portálu
Equichannel.cz

Čtvrtek, 20. března 2014 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 11: skoková soutěž ZL – Cena o šampiona  
Gelorenu

„

n

Soutěž č. 12: skoková soutěž L* – Kolowrat Tour

„

n

Soutěž č. 13: skoková soutěž L** – Cena společnosti Centrum
přívěsů Mělník

„

n

Soutěž č. 14: skoková soutěž S* – Parkurová cena portálu Equi-
channel.cz

Pátek, 21. března 2014 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 15: skoková soutěž L* – Parkurová cena portálu
Jezdci.cz

„

n

Soutěž č. 16: skoková soutěž L* – Kolowrat Tour

„

n

Soutěž č. 17: skoková soutěž S* – Parkurová cena internetové
televize EquiTV.cz

Pátek, 21. března 2014 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 18: soutěž dvojspřeží pony – Vozatajská cena interne-
tové televize EquiTV.cz

„

n

Soutěž č. 19: soutěž jednospřeží – Vozatajská cena portálu
Jezdci.cz

„

n

Soutěž č. 20: soutěž dvojspřeží – Vozatajská cena  
Equichannel.cz

„

n

Soutěž č. 21: soutěž čtyřspřeží – Cena společnosti  
Wolf System

Orientační program  

Jezdeckého festivalu 2014

Sobota 22. března 2014 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 22: voltižní soutěž jednotlivců – muži i ženy kategorie
junior A - Cena společnosti IREL

„

n

Soutěž č. 23: voltižní soutěž jednotlivců – muži i ženy kategorie
junior B - Voltižní cena portálu Equichannel.cz

„

n

Soutěž č. 24: voltižní soutěž jednotlivců – muži i ženy kategorie
senior - Voltižní cena portálu Jezdci.cz

„

n

Soutěž č. 25: voltižní soutěž skupin – kategorie junior – Voltižní
cena internetové televize EquiTV.cz

„

n

Přehlídka plemenných hřebců

Sobota 22. března 2014 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 26: skoková soutěž L* – Cena společnosti Equinet

„

n

Soutěž č. 27: skoková soutěž S* – Kolowrat Tour

„

n

Soutěž č. 28: skoková soutěž S* – Cena ZOOPRODUKTU Týniště
nad Orlicí

„

n

Přehlídka plemenných hřebců

„

n

Soutěž č. 29: skoková soutěž ST* – Cena České jezdecké fede-
race

Sobota 22. března 2014 – VEČERNÍ FITMIN SHOW 

– cca od 19.00 hodin

„

n

Soutěž č. 30: Mini-maxi – Cena společnosti Fitmin

„

n

Jezdění v dámských sedlech – Mini-maxi a Kür

„

n

Paradrezurní kür v mistrovském podání

„

n

Agility aneb psí i koňské parkury

„

n

Skoková soutěž minikoní v rámci PRZECHWOZD TOUR 2014

„

n

Dogfrisbee

„

n

Pólo v hale

„

n

Working Equitation

Neděle, 23. března 2014 – dopolední program

„

n

Soutěž č. 31: drezurní soutěž SG/2009 – Drezurní cena interne-
tové televize EquiTV.cz

„

n

Soutěž č. 32: drezurní soutěž vJ/2009 – Drezurní cena portálu
Jezdci.cz

„

n

Paradrzururní küry medailistů z mistrovství České republiky
2013

„

n

Soutěž č. 33: drezurní soutěž vIM/2009 – kür – Cena České
jezdecké federace

Neděle, 23. března 2014 – odpolední program

„

n

Soutěž č. 34: skoková soutěž S** – Cena společnosti Kamír

„

n

Soutěž č. 35: skoková soutěž handicap 125 cm a 135 cm – finále
Kolowrat Tour

„

n

Soutěž č. 36: skoková soutěž ST** – Velká cena Czech Equestri-
an Teamu

9

Jezdecký katalog 2014