více jak 4 000 položek najdete na e-shopu:

 www.vseprofarmu.cz

KAMÍR a Co. spol. s r.o.

Ferdinanda Pakosty 1148

395 01 Pacov

Telefon: 565 442 959

Mobil: 722 005 580

Fax: 

565 442 858

E-mail: info@kamir.cz

ČESKÝ KRUMLOV

Za Jitonou 17

381 01 Český Krumlov

mobil: +420 723 227 214

PLZEŇ

28. října 68a

301 62 Plzeň-Bílá Hora

mobil: +420 602 602 182

JAROMĚŘ

Jezbiny 92

551 01 Jaroměř

mobil: +420 602 390 675

LITOMYŠL

Dolní Újezd 62

569 61 D. Újezd u Litomyšle

mobil: +420 736 759 991

OLOMOUC

Přáslavice 37

783 54 Přáslavice

mobil: +420 724 809 863

TŘEBÍČ

Kněžice - Brodce 3

675 29 Kněžice

mobil: +420 602 362 014

podporujeme jezdecký sport

Závody v roce 2014 na Borové u Chvalšin

17. - 18. května 2014

všestrannost - kvalifi kace na Zlatou podkovu a KMK, pony, ZL - CNC*

24. - 25. května 2014

drezura - kvalifi kace na Český drezurní pohár, OM pony a junioři, pony - T

12. - 14. září 2014
všestrannost - fi nále KMK

19.-21. září 2014

všestrannost - MČR junioři, mladí jezdci, ZK - CNC*, šampionát 7letých koní

prospekt Jezdecké potřeby.indd   22

27.2.2014   13:14:22