PRZECHWOZD skokové centrum 

minikoní pořádá v letošním roce seri-
ál pěti skokových závodů pro minikoně 
s vodičem – PRZECHWOZD TOUR 
2014. Jednotlivé závody jsou pořádány 

Spolek Dámy v sedle je nezisková or-

ganizace působící na území ČR od roku 
2004. Náplní činnosti spolku je rozšíření 
jízdy na koni v dámském (bočním) sedle, 
které se těší v současné době stoupající 
popularitě. 

Przechwozd Tour 2014  

aneb parkury minikoní

Foto Šárka Votavová a archiv

Przechwozd Tour 2014

při významných akcích a jsou určeny pro 
všechny minikoně do KVH 99 cm. 

Cílem této tour je rozšíření a rozvoj 

sportovního využití minikoní ve skokové 
činnosti a vytvoření ideálních pravidel 

tohoto nově vznikajícího sportu s při-
hlédnutím k evropské specifice. V rámci 
Jezdeckého festivalu se uskuteční první ze 
závodů tour, a to „Cena firmy ŠEPRA – 
Lumír Šebesta“.

Více informací o Przechwozd Tour 2014 

se dozvíte na adrese www.przechwozd.cz. 

n

Zkuste jezdit v bočním  

sedle jako dámy

Jezdectví může být
i pastvou pro oči.
Dámy v sedle vrací
do jezdeckého sportu
to nejkrásnější z dob, kdy
byly kalhoty fenoménem
pánské módy.

O zvýšeném zájmu o toto jezdecké 

odvětví svědčí i nárůst členů sdružení 
a stále více jezdkyň v dámském sedle na 
nejrůznějších jezdeckých akcích. Cílem 
sdružení Dámy v sedle je vzdělávání žen 
a dívek, které zajímá dámské ježdění jako 

další disciplína jezdeckého sportu. Pro 
tyto pořádá seriál dámských soustředění 
po celé ČR. 

Zároveň běží již několik let dal-

ší projekty, které si již vybudovali své 
místo v kalendáři jezdeckých akcí. Patří 
mezi ně především Mistrovství ČR jízdy 
v dámském sedle, které proběhne letos 
již poosmé. Stejně jako v předchozích le-
tech bude MČR hostit areál ZH v Písku, 
se kterým Dámy v sedle úzce spolupra-
cují. Dále pak Dámská Hubertova jízda 
za pokladem a Maškarní bál. Zaujalo 
vás dámské sedlo? Tak pojďte jezdit jako 
dámy! Více se dozvíte na adrese www. 
damyvsedle.cz. 

n

46

Jezdecký katalog 2014