Disciplína reining je zatím jediná wes-

ternová disciplína přijatá mezinárodní 
jezdeckou federací FEI. Díky tomu se ob-
jevuje i na Světových jezdeckých hrách. 
Jezdec při závodě předvádí westernovou 
drezurní úlohu, která je náročná na přes-
nost a schopnosti koně.

Objevují se v nich cviky jako malé 

pomalé kruhy, velké rychlé kruhy, couvá-

ní, sliding stop, spiny či letmé přeskoky. 
Právě sliding stop je typický prvkem pro 
tuto disciplínu. Jedná se o tzv. klouzavé 
zastavení, kdy záď koně klouže, zatímco 
přední nohy jsou v pohybu až do úplného 
zastavení z rychlého tempa.  

Soutěžní úlohy se jezdí v uzavřené 

aréně. Výkony hodnotí rozhodčí, kteří 
dávají za každý cvik body. Bodování je 

založeno na bodovém hodnocení v roz-
sahu od 0 do nekonečna, kde 70 bodů 
znamená průměrné hodnocení. Jednotli-
vé manévry jsou hodnoceny od –1 ½ do 
+1 ½ s hodnocením 0 za manévr, který 
je korektní, ale bez žádného stupně ná-
ročnosti. Hodnocení je vyhlašováno po 
každé jednotlivé jízdě.  

Všichni jezdci musí nosit vhodný wes-

ternový oděv, což zahrnuje košili s dlou-
hým rukávem a límečkem, kovbojské 
boty a westernový klobouk, nebo bezpeč-
nostní helmu. Pokud jsou jezdci při tré-
ninku v soutěžní aréně, jsou povinni nosit 
soutěžní nebo týmový oděv. 

n

Mistrovství České republiky se koná v pěti kategoriích dle věku jezdce či
koně a také jeho schopností. V kategorii senior v roce 2013 zvítězila Helena
Gritzbachová s koněm Ap Colonel Chico.

Jedním z nejúspěšnějších českých reiningových jezdců  
je Lukáš Brůček.

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

REINING

41

Jezdecký katalog 2014

Mezi potenciální adepty

na účast při Světových

jezdeckých hrách v reiningu

patří vedle Lukáše Brůčka

i Pavel Orel.

www.cjf.cz