4

• živé internetové přenosy a záznamy
• zpravodajské reportáže 
• výcviková a tréninková videa
• vzdělávací seriály o veterině a zdraví koní
• virtuální prohlídky areálů pro koně

• profi ly jezdeckých osobností
• ankety a rozhovory
• prezentace produktů a služeb
• naučná i zábavná videa

EquiTV.cz – internetová televize o koních a lidech kolem nich

Od září 2013 

nový moderní por

tál s přehlednou struktur

ou!

www.equitv.cz

jezdci_equitv_plakaty.indd   1

28.8.2013   15:48:33