V disciplíně vytrvalost jezdci absol-

vují předem změřenou trať vedoucí te-
rénem. Tato náročná soutěž prověřuje 
nejen vytrvalost koně, ale také schopnost 
jezdce odhadnout dobré tempo, které 
musí odpovídat kondici jeho koně. 

Zároveň musí být schopen rychle rea-

govat na aktuální počasí, terén a také zdra-

votní stav koně. Nejtěžší soutěže se jezdí 
na trati dlouhé až 160 kilometrů, přičemž 
soutěže jsou rozděleny do etap v rozmezí 
20 až 40 kilometrů. V jednotlivých eta-
pách může být zařazen úsek s kontrolova-
nou rychlostí nebo stanoveným chodem 
koně. Závod se může jet v jeden den, nebo 
být rozdělen i do více dnů. 

Trať by měla zahrnovat např. změ-

nu povrchu, terénu, různé převýšení či 
změny směru. Popis trati musí být co nej-
přesněji uveden v rozpisu závodů. Cílový 
prostor má být dostatečně dlouhý a širo-
ký, aby umožňoval více koním rychlý fi-
niš bez vzájemného rušení. 

Během závodů, kdy jsou na koně kla-

deny vysoké nároky, je právě zdraví na 
prvním místě.  Na to by měl dohlížet sám 
jezdec, nápomocni mu jsou ošetřovatelé 
na trati, vedoucí družstva a také veterinár-
ní dozor a komisaři. Po každé etapě zá-
vodu jsou stanoveny povinné přestávky 
určené pro veterinární prohlídku. 

n

Změny typu povrchu a výšková převýšení jsou běžnou součástí závodů ve
vytrvalosti.

V roce 2013 se v Mostě konalo Mistrovství Evropy. Na této velké události
z Čechů uspěla pouze Magdalena Prikrylová, která dojela na 21. místě.

Nejlepší seniorskou jezdkyní v roce

2013 se na MČR stala Silvie Lorenzová

s koněm Modem. Na trati 120 km těsně

porazila druhého Petra Jadlovského.

Foto Michaela Litovová

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

VYTRVALOST

39

Jezdecký katalog 2014

www.cjf.cz