Při oficiálních soutěžích spřežení jezd-

ci mají zapřaženého jednoho, dva nebo 
čtyři koně. V rámci třídenních závodů 
musí prokázat dobrou voditelnost svých 
koní ve třech různých zkouškách. V tom-
to směru tak má vozatajství velmi blízko 
ke všestrannosti. První den se odehrává 
drezurní úloha na obdélníku, kde musí 

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

SPŘEŽENÍ

vozataj se svým spřežením provést pře-
depsané cviky ve správném místě. Vedle 
přesnosti rozhodčí hodnotí i klid koní, 
pravidelnost chodů, poslušnost, soulad 
a kmih.

Druhý den je pro startující připraven 

tzv. maraton. Vedle krokového a klusové-
ho úseku se skládá s průjezdu řadou přírod-

ních či umělých překážek rozmístěných na 
velkém prostoru. Překážkami musí soutě-
žící projet co nejrychleji a neshodit přitom 
pokud možno z žádný shoditelných prvků, 
které jinak znamenají penalizaci. Jezdec 
tak musí odhadnout správně tempo svého 
spřežení a prokázat dobrou ovladatelnost 
a obratnost svých koní. 

Třetí den jezdci soutěží v překážkové 

jízdě neboli parkuru. Jedná se o průjezdy 
mezi kužely, na nichž je postaven míček. 
Jeho pád znamená trestné vteřiny, které 
se připočítají k výslednému času soutěží-
cího. Vedle bezchybného projetí tak hra-
je velkou roli čas, ale vždy je třeba velmi 
citlivě odhadnout míru rizika při volbě 
rychlosti. 

n

Nejnáročnější soutěží je čtyřspřeží, kde je třeba předvést opravdové umění
s oprati. Své kvality potvrdl Jiří Nesvačil starší a mimo jiné úspěchy se stal
i mistrem republiky v roce 2013.

Jan Exnar patří dlouhodobě mezi českou špičku v kategorii jednospřeží
a v roce 2013 si na krk pověsil zlatou mistrovskou medaili.

Úspěchem českého spřežení

byla účast kompletního týmu

dvojspřeží na mistrovství světa

2013 v Topolčiankách. Jeden

z jeho členů, Martin Gössl, si

vedle toho dojel pro zlato na

národním šampionátu  

v Polici nad Metují.

35

Jezdecký katalog 2014

www.cjf.cz