Vysoký stupeň přiježděnosti, part-

nerství mezi koněm a jezdcem, zručnost, 
rychlost a hlavně hodně zábavy... A to 
vše v jedné jezdecké disciplíně! Working 
equitation je uznávanou v mnoha evrop-
ských a jihoamerických zemích a rychle se 
rozšiřuje jak do Evropy, tak i severní části 
Ameriky. Nyní se vytvořila základna této 
jezdecké disciplíny i v České republice. 

Working equitation aneb zábavný 

způsob jak jezdit na koni

Foto: Rui Pedro Godinho

Foto: Rui Pedro Godinho

Working equitation můžeme přelo-

žit jako tradiční pracovní jezdectví, které 
využívá tréninkových metod, jež byly 
aplikovány na koně pracující s dobytkem 
v různých zemích. Koně pracující na far-
mách nejen v minulosti běžně hnali stáda 
divokého skotu. Před někdy agresivními 
býky byly potřebné speciální dovednosti 
jezdce i koně. Extrémní přesnost a rychlé 
manévry výrazně zvyšovaly šanci zvířete 
zůstat zdravým. Cílem tedy je velmi po-
slušný, velmi obratný, rychlý a všestranně 
využitelný kůň, perfektně zvládající jak 
drezuru na obdélníku, tak překonávání 
rozmanitých  překážek i práci s dobytkem. 
Při práci s koněm v terénu je také třeba 
mít vždy jednu ruku volnou, například pro 
otevření branky, přenesení břemene atp., 
tudíž i při disciplínách working equitation 
je hlavním bodem ovládání koně pouze 
jednou rukou. Soutěže working equitation 
bývají ukázkovým příkladem etnografické 
a kulturní přehlídky tradičních krojů a jez-

deckého vybavení charakteristických pro 
každou zemi.

Soutěže working equitation jsou dle 

pravidel WAWE složeny ze tří částí (dre-
zurní zkouška, zkouška obladatelnosti 
a rychlostní zkouška), u národních a me-
zinárodních soutěží doplněné čtvrtou čás-
tí, testem s dobytkem. 

n

Lucie Hýblová

34

Jezdecký katalog 2014