KYSELINA HYALURONOVÁ, 
PODPORA AKTIVNÍCH 
ZVÍŘAT

Geloren

ŽELÉ PRO VÝŽIVU KLOUBŮ

horse

novinka

www.contipro.com

Doplňkové krmivo pro koně s obsahem  
hyaluronátu sodného, chondroitin sulfátu a želatiny

Navštivte nás na veletrhu Jaro s koňmi

- Rodinný hotel v krásné a klidné pøírodì a pøece v Brnì
- Vyhlášená stylová restaurace s velkou venkovní terasou
- Jezdecká škola pro dìti i dospìlé
- Ustájení (krytá jízdárna, kruhová krytá jízdárna, 3 venkovní  

jízdárny, všude moderní povrchy, solárium a kolotoè pro konì, 

krásné vyjížïky  okolních lesích)

- Poøádání závodù ve všech tøech olympijských disciplinách 

(drezura, parkur, všestrannost)

Vroce 2014 - 16. roèník Svìtového poháru v drezuøe, 2. roèník mezinárodních závodù ve všestrannosti,

MÈR v drezuøe, MÈR PONY v parkurovém skákání a drezuøe, MÈR družstev a veteránù ve všestrannosti,finále

Èeského drezurního poháru a další závody.

www.panskalicha.cz, info@panskalicha.cz

INZ_panska licha_A5.qxd  6.3.2014  14:38  Page 1

32