31

Jezdecký katalog 2014

Drezurní ježdění spočívá v předvá-

dění jednotlivých, předem daných cviků 
v určitých místech drezurního obdélníku, 
která jsou označena písmeny. Předvádě-
né výkony hodnotí rozhodčí známkami 
0 – 10, z čehož se následně zisk přepo-
čítává na procenta. Náročnost prvků od-
povídá danému stupni obtížnosti drezurní 

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

DREZURA

V tříkolové mistrovské soutěži zvítězil v roce 2013
mezi seniory Fabrizio Sigismondi a Apropos.

úlohy, podle níž jezdec v obdélníku jízdu 
předvádí. Velikost plochy je v nižších 
soutěžích 20 x 40 metrů, v obtížnějších 
úlohách je to pak 20 x 60 metrů. 

Při mistrovství České republiky a dal-

ších větších závodech se jezdívá také 
volná sestava na hudbu, tzv. kür, která 
je divácky nejvíce atraktivní a lze ji např. 

přirovnat ke krasobruslení. Jezdci si sami 
sestaví z povinných prvků svoji jízdu, 
která je doprovázena hudebním dopro-
vodem. Ten bývá speciálně „namixován“ 
pro danou sestavu. 

Drezurní úloha se předvádí ve všech 

chodech, tedy v kroku, v klusu i ve cvalu. 
Při náročnějších soutěžích koně pod svý-
mi jezdci předvádí např. piruety, překro-
ky, přeskoky, piafu, pasáž a další cviky, 
u kterých se dbá na přesnost a souhru 
jezdce s koněm. 

n

Účastnice Mistrovství Evropy Sofie Brodová
a Lissandro si dobře poradili i s domácím
šampionátem a mezi staršími juniory zvítězili.

Nejlepší výkony mezi mladými

jezdci podávala Babora

Dvorníková a Why Not, kteří si

dojeli pro zlatou medaili.

www.cjf.cz