29

Jezdecký katalog 2014

Atraktivní disciplína skoky spočívá 

v překonání určitého počtu překážek 
v předem daném pořadí. Jezdci soutěží 
na vyhrazeném místě (kolbišti) a obtíž-
nost soutěže určuje primárně výška pře-
kážek, ale i technická náročnost jejich 
umístění na parkuru. 

Vrcholným domácím závodem je 

mistrovství České republiky, kde jezdci 

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

SKOKY

soutěží v tříkolových soutěžích. Nejná-
ročnější je kategorie jednotlivců otevřena 
mužům i ženám, kteří jedou poslední den 
na parkuru 150 cm. 

Každá chyba na parkuru je stejně jako 

zastavení před překážkou penalizová-
na čtyřmi trestnými body. Pokud jezdec 
nedodrží předepsaný čas, tak i v takové 
případě získává penalizaci, a to 1 trestním 

bodem za každou započatou čtvrtou vte-
řinu. 

Existuje několik způsobů hodnoce-

ní. Prvním je soutěž na čas, kde vedle 
dosažených trestných bodů rozhoduje 
o pořadí čas. V druhém případě se všich-
ni bezchybní jezdci utkají na zkráceném 
parkuru v rozeskakování, kde opět roz-
hodují trestné body a čas. Další možností 
je přepočet trestných bodů na vteřiny. 
Asi nejčastěji jsou zařazovány soutěže na 
čas, ve vyšších soutěžích se jezdí obvykle 
s jedním rozeskakováním na čas a u tzv. 
Velkých cen se v České republice stalo 
tradicí jejich vypisování s fi nálovým par-
kurem, do něhož postupuje např. 10 nej-
lepších, nebo všichni bezchybní. 

n

Nejlepší ženou se v roce

2013 stala Natálie Crnková

za výkony s Congo Kingem.

Poslední rok v mladých jezdcích (do 21 let)
završila Barbora Tomanová další výhrou,
tentokrát s Kohenem.

Nejnáročnější soutěží
MČR je kategorie
jednotlivců. V roce 2013
si pro zlato dojel Ondřej
Zvára a Cento Lano Acus.

www.cjf.cz