26

Inzerce

NABÍDKA

 PLEMENNÝCH HØEBCÙ - 2014 - SCHÈT

1879 CLIN D´OR ÈT

5169 LANTINO

6062 SCYRIS

1987 DARK DIAMOND

mmmmmmm

 

mmm

 

m

 

 

*

 18.5.201

1

 

bavorský teplokrevník

 

KVH 167cm

 

Destano/ Rohdiamant/ Bolero

 

vítìz prémie jihonìmeckých svazù

 

špièkový drezurní pùvodsyn vítìze prémie 201

1 ve V

echtì

 

vnuk svìtovì známého Desperadose

 

ID èerstvé sperma 

5.000,-Kè

pro klisny jiných PK 

500 EUR

stanice høebcù ZH Písek

mmmmm

m

 

m

m

mm

 

* 2006

 

holštýnský teplokrevník

 

KVH 167cm

 

Landos/ Caretino/ Latino

 

rezervní vít

ìz holštýnského 

       

körungu v Neumünsteru

 2008

otec dvou plemenných høebcù

 

impozantní skokan s výbornou 

       technikou a provedením skoku

 

vítìz drezurních i skokových 

       soutìží na styl, dobrá jezditelnost 

 

ID èerstvé sperma 

6.000,-Kè

 

stanice høebcù ZH 

Tlumaèov

mmmmmm

mm

 

mm

 

* 3.4.2000

 

anglický plnokrevník

 

KVH 165cm

 

In Camera/ Euro Star (IRE)

 

52 startù, 35 vítìzství, 5,5mil. dotace

 

nejúspìšnìjší sprintér historie 

       èeského turfu s GH 99 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

držitel dosud platných rekordùperspektivní

 korektor vlastností

 

       

v teplokrevném chovu se skokovým 

       

zam

ìø

ením

 

ID chlazené sperma Gestüt Sprehe

 

ID mražené sperma SCHÈT

 1.500,-Kè

sleva 50%

pro cleny SCHCT

mmmmm

 

m

 

mm

mm

 

* 14.5.2010

 

oldenburský teplokrevník

 

KVH 167 cm

 

Clinton I/ Landor S/ Contendermoderní typ sportovního konìúèastník oldenburského kõrugu 

       ve V

echtì 2012 - gekõrt

 

2.místo 70-denní test - 8,44 b

 

høebec obdržel vysoké známky 

       za exteriér a mechaniku pohybu

 

ID èerstvé sperma 

5.000,-Kè

 

 

stanice høebcù Nový Jièín

sleva 50%

pro cleny SCHCT

sleva 50%

pro cleny SCHCT

 SV

AZ CHOV

ATELÙ ÈESKÉHO TEPLOKREVNÍKA

 -  

U Høebèince 479  -  397 01 Písek     

                                                           email: info@schct.cz                             http://www

.schct.cz

Tel./F

AX: +420 382 224 144