25

Jezdecký katalog 2014

Seriálovou soutěží pro skokové pony 
jezdce je Pony liga a Pony extraliga, která 
se v roce 2014 uskuteční již po dvanácté. 
Vedle těchto dvou kategorií je o něco 
mladší soutěž pro jezdce do 21 let na 
velkých koních nazvaná Teenager. Poprvé 
uvedené seriály startují při Jezdeckém 
festivalu v Lysé nad Labem a tradičně 
vrcholí v Herouticích u Neveklova.

Jezdci se mohou účastnit i více kate-

gorií, v tom případě však musí nahlásit, 
s jakým koněm bodují v jaké kategorii. 
Pokud mají více poníků/koní v jedné sou-
těži, bojují s tím lépe umístěným. 

Pro nejmladší jezdce je určena Pony 

liga, kde o body do seriálu bojují jezdci ve 
věku 8 až 12 let na pony všech kategorií. 
Na tyto nejmenší začínající jezdce čekají 
handicapové parkury na stupni obtížnosti 
LP, o stupeň vyšší má dvoukolové finále. 

Starší jezdci ve věku 13 až 16 let závo-

dí v rámci Pony extraligy. Tato soutěž má 
atraktivní finále, v němž si nejlepší čtyři 
jezdci z kvalifikací vymění mezi sebou své 
koně a parkur tak projedou vždy čtyřikrát. 
Finále je vzhledem ke startu jezdců na cizích 
ponících stejně vysoké, jako kvalifikační 
kola. Ta se jedou na parkurech stupně SP. 

V seriálu Teenager jezdci závodí na 

velkých koních v první části sezony na 
parkuru stupně Z (100 cm) a v druhé čás-
ti na ně čekají překážky o 10 centimetrů 
vyšší. Stejně náročné pro ně bude i dvou-
kolové finále. Více o tomto seriálu se do-
zvíte na www.ponyliga.cz. 

n

Skvělý výkon předvedla mělnická Denisa Vegrichtová, která při střídání poníků v rámci Pony Extraligy ani
jednou nechybovala a dojela si tak s přehledem pro první příčku. Na foto s ponym Stasiek Kláry Stárkové.

Pony liga s novým začátkem 

a tradičním koncem

Termínová listina Pony ligy, 

Pony extraligy a Teenager 

2014:

19. 3. 2014

Lysá nad Labem  
(Jezdecký festival 2014)

30. 3. 2014

Heroutice (Jarní cena)

8. 5. 2014

Heroutice (Cena Ankary)

14. 6. 2014

Bohuňovice

4. 7. 2014

Heroutice (Letní cena)

20. 7. 2014

Opřetice

6. 9. 2014

Trnová (ZČ)

4. 10. 2014

Trojanovice

9. 11. 2014

Heroutice (Podzimní cena)

22. – 23. 11. 2014

Heroutice + FINÁLE

Do finále Extraligy 2013 se probojovali: zleva dle umístění Denisa Vegrichtová, Lukáš Matuška, Šárka
Tůmová a Klára Stárková.

O vítězi Pony ligy v roce 2013 rozhodlo po dvou
kolech až rozeskakování, v němž nejlepší výkon
předvedla Adéla Bubeníková s Vasilem.