Závody probíhají v areálech rozmístě-

ných po celé České republice a standard-
ně se konají jako vícedenní. Zakončeny 
jsou vždy nedělní Velkou cenou, která se 
jede na překážkách 145 či dokonce 150 
centimetrů vysokých. Jezdci při této hlav-
ní soutěži získávají body do celoročního 
žebříčku a nejlepší čtveřice se utká o ví-
tězství ve finále, kdy si po vzoru mistrov-
ství světa mezi sebou vystřídají své koně. 
Každý jezdec tak vedle svého svěřence 

Český skokový pohár v roce 2014 

potřinácté

Termínová listina ČSP 2014

24. – 27. 4. 2014

VC Martinice

2. – 4. 5. 2014

VC Brno (Olomouc)

16. – 18. 5. 2014

VC Ostravy

22. – 25. 5. 2014

VC Kolín

5. – 8. 6. 2014

VC Litomyšl

25. – 27. 7. 2014

VC Frenštát  
pod Radhoštěm

1. – 3. 8. 2014

VC Strakonice

14. – 17. 8. 2014

VC Ptýrov

29. – 31. 8. 2014

VC Plzeň

12. – 14. 9. 2014

VC Opava

24. – 28. 9. 2014

VC Hořovice + FINÁLE

překoná zkrácený parkur na třech koních 
svých soupeřů. Vítězem se stává ten s nej-
nižším počtem trestných bodů, příp. nej-
nižším součtem časů. 

V rámci Českého skokového poháru 

probíhají ještě dvě další túry, které jsou 
však oproti Velkým cenám omezeny vě-
kem či maximální dosaženou výkonností. 
Tzv. Junior Cup je otevřen všem jezdcům 
do 18 let. Pro tyto jezdce jsou vypsány 
minimálně tři samostatné soutěže při kaž-

dém kole, v němž získávají body do celo-
ročního žebříčku. Finále se koná odděle-
ně ve dvou věkových kategoriích – A (do 
15 let) a B (15–18 let).

Amateur Tour je určena pro neprofe-

sionální jezdce, kteří nestartovali na par-
kurech stupně „S“ (130 cm) a vyšších a zá-
roveň je jim více než 18 let. Při každém 
kole jsou předem dány soutěže, v nichž 
jezdci sbírají body. Ty slouží k postupu 
do tzv. kvalifikačního finále, v němž jezd-
ci získávají body do celoročního žebříč-
ku. Nejlepší jezdci pak nastoupí do finále. 
Více o Českém skokovém poháru se do-
zvíte na www.skokovypohar.cz. 

n

Nejlepší junioři mladší kategorie, zleva
Francesca Kolowrat-Krakowská, Denisa
Vegrichtová a Michaela Rodová.

Vítězem Českého skokového
poháru se při posledním ročníku
2013 stal Aleš Opatrný. Ve finále
porazil Jiřího Skřivana, Jiřího
Hrušku a Lucii Polákovou.

Mezi tradiční finalisty patří Jiří Skřivan, který je současně prezidentem Asociace Český skokový pohár.

Extraligový celorepublikový seriál skokových závodů Český skokový pohár se koná již 
od roku 2001. Prestižní domácí seriál má na programu tradičně 11 kol a finále, jejichž 
pořadatelé jsou sdruženi pod Asociaci Český skokový pohár. 

19

Jezdecký katalog 2014