Největší národní událostí pro každou 
z jezdeckých disciplín je mistrovství 
České republiky. Své sportovní síly při 
nich měří nejlepší jezdci a koně v daných 
disciplínách, kteří se však musí nejprve na 
daný mistrovský podnik kvalifi kovat dle 
sportovně-technických podmínek ČJF. 

Nejlepší trojice účastníků si pak vedle 

dalších cen odnese mistrovské medaile 
České jezdecké federace, a to jak mezi 
jednotlivci, tak v některých případech 
i v soutěži družstev. 

V roce 2014 se bude konat hned 15 ta-

kovýchto mistrovských podniků, neboť se 
konají závody pro různé věkové kategorie 
na odlišných místech a navíc o mistrovské 
kovy bojují také jezdci do 16 let na pony 
(skoky, drezura, všestrannost) i handicapo-
vaní jezdci v paradrezuře a v paravoltiži. 
A právě tyto dvě parajezdecké disciplíny 

Termínová listina MČR 2014

21. – 22. 6. 2014

Praha – Orion 

paravoltiž

5. – 6. 7. 2014

Borotín

vytrvalost (senioři)

10. – 13. 7. 2014

Martinice

skoky (senioři, mladí jezdci, družstva)

25. – 27. 7. 2014

Brno – Panská lícha

drezura (děti, junioři, mladí jezdci, senioři, družstva)

1. – 3. 8. 2014

Pardubice

spřežení (jedno-, dvoj- a čtyřspřeží, dvojspřeží pony)

8. – 10. 8. 2014

Ptýrov

skoky (děti, junioři)

14. – 17. 8. 2014

Brno – Panská lícha

pony – skoky

14. – 17. 8. 2014

Brno – Panská lícha

pony – drezura 

5. – 7. 9. 2014

Brno – Panská lícha

všestrannost (družstva)

13. – 14. 9. 2014

Kozlovice

reining

13. – 14. 9. 2014

Těšánky

vytrvalost (junioři, mladí jezdci)

19. – 21. 9. 2014

Borová

všestrannost (junioři, mladí jezdci)

26. – 28. 9. 2014

Albertovec

voltiž

26. – 28. 9. 2014

Humpolec

všestrannost (senioři, děti, pony)

4. – 5. 10. 2014

Hradištko

paradrezura

15x mistrovství České republiky 

v jezdeckých disciplínách

budou otevírat a uzavírat mistrovská klání 
v nadcházející sezoně. 

Jako první se uskuteční v pražském 

areálu TJ Orion mistrovství ČR v para-
voltiži, a to již v červnu. Naopak poslední 
budou o medaile a další umístění bojovat 
paradrezurní jezdci v Hradištku u Sadské.  
Nejčastějším měsícem konání mistrovství 
je září, kdy v kalendáři naleznete šest mis-
trovství ve čtyřech disciplínách. Nejvíce 
pozornosti na sebe většinou přitahují ty 
olympijské – skoky, drezura a všestran-
nost. Skoková mistrovství probíhají tradič-
ně dvě, přičemž senioři a mladí jezdci se 
sejdou letos v Martinicích u Březnice a děti 
s juniory v Ptýrově u Mnichova Hradiště. 
Drezurní jezdci mají naplánovaný republi-
kový šampionát ve všech věkových kate-

goriích do Brna na Panskou líchu. Jezdci 
ve všestrannosti budou o tituly mistrů bo-
jovat během září hned na třech místech – 
v Brně, v Borové a v Humpolci. 

n

Drezurním mistrem České
republiky v kategorii seniorů
se v roce 2013 stal Fabrizio
Sigismondi s Aproposem.

Soutěž seniorských jednotlivců se ve skocích
podařilo vloni ovládnout Ondřejovi Zvárovi
s Cento Lanem Arcus.

Skokové zlato si v družstvech vyskákalo
v roce 2013 družstvo Prahy ve složení Linda
Vondráčková, Luboš Vondráček, Ladislav Dub
a Michaela Hažmuková.

Medaile jezdci získávají jak v individuální
soutěži, tak v družstvech.

15

Jezdecký katalog 2014

www.cjf.cz